notext

איך לרשום קורות חיים לעיתונאי?

03-01-2018

קורות חיים לעיתונאיאז איך לרשום קורות חיים לעיתונאי?
מקצוע העיתונאות אינו מפסיק להתחדש. קיימות כיום פלטפורמות כתיבה רבות מעבר לעיתונות הקלאסית הכתובה ומי שמחפש עבודה במקצוע זה יוכל להשתלב במגזינים ברשת, מקומונים, עריכת תוכן אינטרנטי ועוד.
בכל הכנת קורות חיים, ובפרט בהגשת מועמדות למשרת עיתונאי, כדאי להציג בקיאות בתחום וניסיון.

 

מה כדאי לפרט בקורות החיים?

פרטו אודות סגנונות כתיבה שעסקתם בהם ומה נדרש מכם. ציינו אם מדובר בעבודה חדשותית מסביב לשעון או בכתיבה יותר פובליציסטית.
בנוסף, אם קיימים כאלו, הוסיפו קורסים והשתלמויות שלמדתם מעבר לתואר הראשון (שיכולים לשקף רצינות וממוקדות במטרה).
כשאתם שולחים קורות חיים מומלץ לצרף דוגמאות כתיבה שממחישים את כישוריכם. להלן תבנית קורות חיים לעיתונאי שתוכל לעזור לכם בניסוח קורות החיים שלכם.

התחל