notext

איך מכינים קורות חיים לנציג שירות לקוחות?

24-10-2016

קורות חיים לנציג שירות לקוחותאיך מכינים קורות חיים לנציג שירות לקוחות? מה דרוש על מנת להתקבל לעבודה בתחום מבוקש זה? שירות לקוחות הוא תפקיד הנחשב למקפצה לקריירה מכובדת ומעניינת. רבים בוחרים בשירות לקוחות כצעד ראשוני בדרך להשתלבות בחברות הגדולות במשק ביניהן בנקים, אשראי, חברות ביטוח, סלולר, תקשורת ועוד.

כיום, התפיסה הרווחת והמקובלת היא ששירות הוא חלק בלתי נפרד ממכירה ולהיפך. לכן, גם ללא ניסיון קודם, בכל כתיבת קורות חיים לשירות לקוחות נסו להמחיש אלמנטים שבהם באים לידי ביטוי שירותיות ולא פחות חשוב, אוריינטציה שיווקית בתפקידים קודמים. במידה שיש לכם רקע מקצועי רלבנטי השתמשו בטרמינולוגיה המקובלת, הדגישו עמידה ביעדים, בונוסים, יכולות שימור לקוחות וכן הלאה. שירות לקוחות הוא ענף המאופיין בתחלופה גבוהה של כוח אדם. השתדלו לשקף בכתיבת קורות חיים פרקי זמן ארוכים במקומות עבודה על מנת לשדר תכונות חשובות כמו יציבות ולויאליות.

בנוסף על כל האמור, ישנו יתרון לדוברי שפות משום שהעוסקים בשירות לקוחות מעניקים מענה לכלל המגזרים באוכלוסייה (רוסית, אנגלית וערבית תתקבלנה בברכה). לפניכם פורמט קורות חיים שתוכלו להסתייע בו.

התחל