notext

קורות חיים חשמלאי

24-01-2018

כתיבת קורות חיים חשמלאי:

חשמלקורות חיים הם ההזדמנות שלכם להציג בפני מעסיק פוטנציאלי מי אתם ומה הכישורים שלכם.
פורמט קורות חיים הוא מקום בו עליכם להרחיב אודות רקע מקצועי רלוונטי (כולל הסמכות כמובן).
למשל, ציינו אם עסקתם בתכנון והקמה של רשתות חשמל מעבר לאחזקה ותיקון תקלות ומתקנים.

במידה שעבדתם במפעלים תעשייתיים בהם רמת הפרויקטים מורכבת, הבהירו זאת היטב ובאופן בולט.
מומלץ להכניס תחת רקע תעסוקתי כל ניסיון הנוגע לתחום, לרבות בשירות הצבאי.
עוד בתמצית הדגישו תכונות רלוונטיות כמו אחריות, רצינות וידע.
רצוי להביע נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות משום שאין לדעת מתי יתרחשו תקלות חשמל ולעיתים יש משרות שדורשות כוננות.
לפניכם קורות חיים לדוגמא לחשמלאי להתרשמות.

קורות חיים חשמלאי

רזומה

התחל