notext

הכנת קורות חיים לטכנאי מחשבים

24-01-2018

טכנאי מחשבים

במטלה כמו הכנת קורות חיים לטכנאי מחשבים עליכם להדגיש את הניסיון התעסוקתי הרלוונטי שרכשתם ולהרחיב אודות היבטי
תוכנה וחומרה בהם אתם בקיאים.
כן, גם השירות הצבאי נחשב, במיוחד שירות בממר”ם או בענפי מחשוב דומים.

הסבירו למעסיק הפוטנציאלי עד כמה משמעותיות היו המשרות הקודמות שלכם.
לדוגמה האם עבדתם במעבדה גדולה ומוכרת או האם הייתם לתקופה עצמאים ושירתם לקוחות באופן פרטי.
טיפ נוסף בכל כתיבת קורות חיים למקצוע זה הוא לציין תחת השכלה קורסים והכשרות שהשתתפתם בהם.
אלו משקפים רצינות ומחויבות למקצועיות, ומראים שאתם “חושבים קדימה” ונשארים מעודכנים בתחום המשתנה באופן תדיר.
על מנת להקל עליכם מצורפים כאן קורות חיים לדוגמא שתוכלו להיעזר בהם.

התחל