notext

כתיבת קורות חיים לאדריכל

28-12-2017

קורות חיים לאדריכלכתיבת קורות חיים לאדריכל היא אתגר של ממש. זהו ענף תחרותי ביותר שבו מאות בוגרים טריים מצטרפים לתעשייה מדי שנה ומתחרים על מספר מצומצם של תפקידים. כשאתם ניגשים לכתוב קורות חיים לאדריכל פרטו כמה שיותר תחת ניסיון תעסוקתי במה התמחה המשרד הקודם בו עבדתם ובמה עסקתם באופן אישי (ככל שיש לכם ניסיון). זאת בכדי שתוכלו להציג ידע ורקע מקצועי, בפרט בתחומים אליהם אתם מבקשים להתמיין.

נקודה חשובה נוספת בכתיבת קורות חיים לאדריכל היא שתוכנות שרטוט ועיצוב הן כלי עבודה עיקריים. היכרות עם התוכנות הבולטות משפרת מאד את הסיכוי שתתאימו לתפקיד, וכפועל יוצא מכך תוזמנו לראיון עבודה. הקפידו לציין באלו תוכנות יש לכם שליטה ובקיאות.

מבנה קורות חיים לאדריכל רצוי שיכלול גם סעיף השכלה המפרט אודות קורסים שונים או השתלמויות, אם לקחתן כאלו מעבר לתואר הראשון. מיותר לציין שאם השלמתם התמחות עליכם לספר בפירוט לגבי תקופת הסטאז’ והמשרד בו היא התקיימה. לפניכם קורות חיים לדוגמה שתוכלו להתרשם מהם.

התחל