notext

כתיבת קורות חיים לאיש מכירות

31-01-2018

כתיבת קורות חיים לאיש מכירות

איך כותבים קורות חיים? אלו חלקים להדגיש ואלו להחסיר?
האם להוסיף תפקידים לא רלוונטיים לשיווק או להשמיט?
השאלות רבות וכולן חשובות.
בכתיבת קורות חיים הדבר הרצוי ביותר הוא לפרט כמה שניתן אודות הידע המקצועי שצברתם כסוכני שטח, נציגי שירות וכו’.

מומלץ לציין הישגים מעשיים שבאו לידי ביטוי בבונוסים, עמלות או מענקים.
כמו כן, עדיף שעיקר התוכן בתוך מבנה קורות חיים מסוג זה יהיה הניסיון התעסוקתי ויכלול משרות בחברות גדולות כגון חברות סלולר, תקשורת, ביטוח, בנק, אשראי, לימודים וכו’.

בהגשת מועמדות למשרת מכירות תמיד כדאי להדגיש שפות נוספות אותן אתם דוברים, להרחיב על השכלה או קורסים שלמדתם שהיו קשורים לנושא, ואפילו לציין אם אתם בעלי הופעה ייצוגית.
עולם המכירות הוא משתנה, מרתק, מזמן למידה ומאפשר התקדמות מהירה ועליה בתפקיד ובשכר.
כתיבת קורות חיים מקצועית היא זו שתפתח בפניכם את הדלת לתחום תוסס זה.
להלן קורות חיים לדוגמא לאיש מכירות שיוכלו לסייע.

רזומהכתיבת קורות חיים לאיש מכירות

התחל