notext

כתיבת קורות חיים לדוגמא מנהל אדמיניסטרטיבי

17-01-2018

מנהל אדמיניסטרטיביבעת כתיבת קורות חיים למנהל אדמיניסטרטיבי יש לכלול בעיקר ניסיון קודם. עליכם לפרט מהן הסמכויות השונות שקיבלתם במקומות עבודה קודמים.
זאת מכיוון שלעיתים מנהלים אדמיניסטרטיביים אחראים לא רק על דו”חות, חשבוניות וכו’.
כלומר, תפקידכם וניסיונכם בתחום הינו הרבה מעבר למענה טלפוני וקבלת קהל.
בענף זה, בו תחלופת העובדים היא גבוהה, ישנה חשיבות לשיקוף רצף תעסוקתי. כלומר, משרה של שנתיים-שלוש לפחות והחלפה מועטה של מקומות עבודה.
אלו מראים על נאמנות ויציבות, תכונות חשובות במיוחד לכל מעסיק.

כתיבת קורות חיים מקצועית למנהל אדמיניסטרטיבי רצוי שתכלול חברות גדולות וידועות במידה שעבדתם בכאלו.
אם הארגון בו עבדתם איננו מוכר, מומלץ להבהיר מהו גודל החברה ובמה היא עוסקת.
למשל, במשרד רואי חשבון עשויה להיות עדיפות למנהל אדמיניסטרטיבי שעבד בעבר במשרדי עורכי דין, משרדי רואי חשבון וכדומה (ומכיר את התחום טוב יותר ממועמדים אחרים).
ציינו אם השלמתם קורסים שונים כגון קורס הנהלת חשבונות, סדנאות שירות וכיוצא בזה.
לפניכם קורות חיים לדוגמה למנהל אדמיניסטרטיבי שתוכלו להיעזר בהם.

התחל