notext

כתיבת קורות חיים מלצר

10-01-2018

קורות חיים מלצרבכתיבת קורות חיים למלצר חשוב להדגיש ניסיון רחב ככל שניתן בענף המסעדנות. כדאי לפרט על תחומי אחריות שחרגו ממשבצת לקיחת הזמנות והקלדתן, ולהרחיב במידה שהיו מטלות מיוחדות שהתבקשתם לעשות כמו ממלאי מקום לאחמ”ש בהיעדרו. רצוי לציין גם אם זכיתם בבונוסים על מכירות ושירותיות הממחישים את יכולותיכם.

לכתוב קורות חיים במקרה זה הוא עניין שיש בו אתגר. אין צורך לטשטש עיסוקים או השכלה שלכאורה אינם רלוונטיים למלצרות, שכן בעולם המסעדנות דווקא מומלץ לציין אם אנו לומדים במוסד להשכלה גבוהה או אם שירתנו בתפקיד איכותי בצבא. זאת משום שבעלי מסעדות מעדיפים לגייס כוח אדם מאוכלוסייה מחתך גבוה, ולרוב מניחים שמדובר במשרה שמטרתה לממן את התואר או כהשלמת הכנסה.

בנוסף, גם כאן יש היררכיה בין שירותי הסעדה שונים. מלצרים בבית קפה ייחשבו כבעלי ניסיון רב יותר ממלצרים בקייטרינג שנוטים להיות עובדים זמניים. כמו כן, מלצרים במסעדה יוקרתית ומוכרת ירשימו יותר את המעסיקים מאשר אלו שעבדו במקום “שכונתי”. להיררכיה חשוב לשים לב כשבוחרים אלו פרטים להשמיט ואלו להדגיש. לפניכם קורות חיים לדוגמא למלצר.

 

התחל