notext

כתיבת קורות חיים סוכן ביטוח

10-01-2018

קורות חיים סוכן ביטוח

איך כותבים קורות חיים לסוכן ביטוח? ראשית כל וכידוע, כדי לעסוק בענף זה יש צורך בהוצאת רישיון לפי תחום הביטוח שבו אתם מבקשים להתמחות (פנסיוני, אלמנטרי וכו’).
שימו לב שאתם מציינים במבנה קורות החיים תחת סעיף השכלה את סוג הרישיון שאתם מחזיקים בו. כמובן שיש צורך בתקופת התמחות ומומלץ להכניס אותה לקורות החיים, במיוחד אם אין לכם ניסיון רב.
כשאתם ניגשים לעניין כתיבת קורות חיים לסוכן ביטוח כדאי להציג, במידה שיש לכם, תואר פיננסי ממוסד מוכר (כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון וכדומה). על אף שאין חובה להיות בעל תואר כדי לעבוד בתחום, יש בכך יתרון לא מבוטל.
כיוון שחלק בלתי נפרד מתפקידו של סוכן הביטוח הוא מכירת פוליסות, רצוי להציג “קבלות” אודות יכולות מכירה ועמידה ביעדים ממשרות קודמות (גם אם הן אינן בתחום הביטוח באופן ישיר). כמובן שחשוב לציין כל תכונה רלוונטית אחרת כמו אחריות, מקצוענות ויחסי אנוש מצוינים. לפניכם קורות חיים לדוגמא שיוכלו לעזור לכם.

 

 

 

התחל