notext

כתיבת קורות חיים עבור מורה

10-01-2018

קורות חיים מורהכתיבת קורות חיים למורה היא איננה משימה פשוטה שכן בימינו מקצוע ההוראה הפך למבוקש יותר ויותר. לפי נתונים רשמיים של משרד החינוך, בחמש השנים האחרונות חלה עלייה בשיעור של כ-37% במספר הסטודנטים המבקשים להסב מקצוע לתחום ההוראה. כלומר, ישנם מועמדים רבים על כל משרה ולכן כתיבת קורות חיים בצורה נכונה היא בעלת משקל רב.

הביקוש הגובר לתחום ההוראה נובע מתוכניות הכשרה יוקרתיות, מלגות לימודים ממשלתיות, רפורמות בחינוך, עליה עקבית בתנאי ההעסקה (לרבות בשכר) ועוד. כמו כן, מדובר במשרה שהיא קודם כל שליחות חברתית. מורים רבים מספרים על המשמעות והסיפוק שהם זוכים להם מדי יום (לצד הקשיים והאתגרים, כמובן). ראיית המקצוע כשליחות צריכה לבלוט כשאתם יושבים לכתוב קורות חיים.

כתיבת קורות חיים למורה כוללת פירוט אודות תעודות ההוראה וההכשרה שלכם, התמחויות והשתלמויות שהשתתפתם בהן, ניסיון בעמידה מול קהל (גם בתנועות נוער, מקומות עבודה וכדומה), ידע מקצועי בתחומים ספציפיים (מתמטיקה, אנגלית, מדעי המדינה, תקשורת וכו’) ועוד. ככל שאתם בעלי ניסיון בהוראה במוסדות חינוך חשוב לפרט ולהרחיב. למשל, אם לימדתם בתיכון ציינו האם הגשתם לבגרות ולכמה יחידות לימוד ואם חינכתם כיתה הקפידו לכתוב זאת. להלן קורות חיים לדוגמא שתוכלו להיעזר בניסוח תבנית קורות חיים משלכם.

 

התחל