notext

קורות חיים לדוגמא חשב שכר

24-01-2018

 

איך כותבים קורות חיים לחשב? מדובר במשימה שדורשת מכם לשקף את היכולות והיתרונות שלכם כדי לבלוט ולהיות מוזמנים לראיון עבודה.

תחת סעיף השכלה הסבירו למעסיק הפוטנציאלי מה ההכשרה שלכם בתחום, אם אתם רואי חשבון מוסמכים או בעלי תואר פיננסי אחר ו/או בעלי הכשרה ספציפית בחשבות שכר. בעת כתיבת קורות חיים לחשב ציינו תחת ניסיון תעסוקתי חברות שעבדתם בהן ומה היה תחום עיסוקן (נדל”ן, תקשורת, אופנה, ביטוח ועוד). הרחיבו אודות הגדרת התפקיד והיקפו. חשבות שכר עבור חברה המונה מאות עובדים, למשל, משדרת מקצועיות וניסיון רב. כך גם אם היה תחת הפיקוח שלכם צוות מנהלי חשבונות. לרשותכם קורות חיים לדוגמה שתוכלו להיעזר בהם.

כתיבת קורות חיים חשב שכר
כתיבת קורות חיים חשב שכר
התחל