notext

קורות חיים לדוגמא מנהל חשבונות

17-01-2018

קורות חיים מנהל חשבונותאיך לכתוב קורות חיים למנהל חשבונות? מה חשוב למעסיק ומה כדאי להדגיש? ובכן, להלן כמה טיפים מנצחים. בכתיבת קורות חיים למנהל חשבונות רצוי לציין בפירוט את הניסיון שלכם בתחום ואת מידת האחריות שנדרשה מכם. בדוגמא לקורות חיים שלפניכם תוכלו לראות שמנהלת החשבונות הייתה אחראית על צוות של כ-5 עובדים והכינה משכורות לכ-250 עובדים. כלומר, נתונים המשקפים מקצוענות וידע. בנוסף לכך מומלץ לכתוב בפירוש אם עבדתם בחברה גדולה שמונה מספר גדול של עובדים שכן מדובר בעניין העשוי להרשים כל מעסיק פוטנציאלי.

שלבו כתיבת קורות חיים בתוכנות ניהול חשבונות שאתם שולטים בהן כמו לדוגמה חשבשבת ופריוריטי. תחת השכלה כתבו קורסים רלבנטיים שהשתלמתם בהם (ניהול חשבונות 1,2,3) ותוכלו להיעזר במחולל קורות חיים על מנת להשלים את המשימה בהצלחה.

 

התחל