notext

קורות חיים לדוגמא מנהל עבודה בניין

17-01-2018

קורות חיים מנהל עבודה בנייןאיך רושמים קורות חיים למנהל עבודה בבניין? הנה כמה כללי אצבע שיוכלו לעזור. ראשית, היות שעל מנת לעסוק בתחום נדרש רישיון עבודה ממשרד התמ”ת, אם עשיתם קורס מנהלי עבודה בבניין ציינו מה היו התכנים בו והשתדלו לפרט במקומות הנכונים. במידה שיש לכם תעודת הנדסאי אל תשכחו להדגיש את הדבר באופן בולט. בעת כתיבת קורות חיים רצוי לתאר כל ניסיון מקצועי בבנייה, ככל שיש לכם, וכן להסביר באלו ענפים עסקתם (משרדים, מגורים, ציבורי וכו’). זכרו גם להרחיב אודות רקע ספציפי בניהול עבודה כמו פיקוח על קבלני משנה, פרויקטים בבנייה רוויה, ניסיון בקריאת תוכניות ועוד.

כשאתה כותב קורות חיים למנהל עבודה, עוד בתמצית ציין תכונות שמסייעות לתפקידך כמו אסרטיביות, יכולת ניהול עובדים, יכולת תפעול מספר משימות במקביל ואחריות. לפניכם קורות חיים לדוגמה למנהל עבודה בבניין.

 

התחל