notext

קורות חיים לדוגמה סטודנט

24-10-2016

אומנם לימודי התואר הראשון עוד בעיצומם, יש קורסים לקחת, סמינרים להגיש ומועדי א’ וב’, אך כבר בשלב החיים הסטודנטיאלי כדאי להתחיל להשתלב בעולם התעסוקה. משרות במהלך התואר מאפשרות לרכוש התנסויות שהן יתרון בדרך להשיג את משרת חלומותיכם לאחר הלימודים. לחילופין, ישנן משרות סטודנט שעם סיום התואר עשויות להתרחב למשרות מלאות. הצעד הראשון בכך הוא כתיבת קורות חיים שייצגו את ההישגים והניסיון שלכם בצורה מיטבית.

אז איך רושמים קורות חיים למרות שמאז הטיול הגדול רק מלצרתם? ראשית, ניתן להכניס כל תפקיד שבו עבדתם, ועדיף להציג רצף תעסוקתי מאשר שיתקבל הרושם שלא עבדתם כלל בכל שנות הלימודים. רצוי להתייחס גם למלגות שלקחתם בהן חלק, בעיקר אם אלו משקפות אחריות וערך מוסף. כמו כן, טיפ אפקטיבי שיכול לעזור במטלה כמו הכנת קורות חיים יהיה להרחיב לגבי תפקידים כמו עוזר מחקר או עוזר מעבדה המעידים על רצינות ומקצועיות. אפשר גם לציין התנדבויות שונות ולהרחיב על השירות הצבאי ככל שרלבנטי. לפניכם קורות חיים לדוגמה לסטודנט.קורות חיים לסטודנט

התחל