notext notext

קורות חיים לחייל משוחרר

כתיבת קורות חיים היא אתגר לא פשוט, במיוחד כשמדובר על חיילים משוחררים. כשחייל משוחרר מתיישב לכתוב קורות חיים (בדרך כלל בפעם הראשונה בחייו), פעמים רבות הניסיון התעסקותי שמאחוריו הוא דל, בלשון המעטה. חוסר בניסיון תעסוקתי הוא מכשול שיש לדעת כיצד להתגבר עליו והתשובה יכולה להיות באזורים אחרים בקורות החיים כמו לימודים, שירות צבאי, שונות, תחביבים, פרטים אישיים וכדומה.

אם ניקח לדוגמה את נושא השירות בצה"ל, תפקידים צבאיים רבים יכולים להיות רלבנטיים גם לשדה האזרחי. למשל, שלישה היא מנהלת כוח אדם, לוחם הוא מאבטח, פקידה היא מנהלת משרד (או מנהלת אדמיניסטרטיבית) והרעיון ברור. טכניקה נוספת להעשרת קורות חיים לחייל משוחרר היא על ידי הרחבת פרטים בשדה ההשכלה. למשל, פירוט אודות מגמות בתיכון, ממוצע ציוני בגרות (אם גבוה), התנדבות אישית בתקופת הלימודים וכדומה. לפניכם קורות חיים לדוגמה לחייל משוחרר מהם תוכלו לשאוב רעיונות. זכרו, לקורות חיים יש פורמט מסודר (פרטים אישיים, לימודים, ניסיון, שירות צבאי וכו') ויש להקפיד על כך בכתיבה.קורות חיים חייל משוחרר