notext

קורות חיים לסייעת בגן ילדים

03-01-2018

קורות חיים לסייעת גן ילדיםאיך לרשום קורות חיים לסייעת בגן ילדים?

בענף זה יש חשיבות עליונה להצגת ניסיון וזיקה לתחום. כן, גם רקע שאינו מקצועי הוא רלוונטי. כלומר אם יש לך אחיינים, ילדים או נכדים, מומלץ לציין זאת עוד בתמצית. זה מראה שאת “בעניינים” ויודעת את העבודה.
ספרי למעסיק הפוטנציאלי על האהבה שלך לגיל הרך, על כך שעבודה בגן היא הגשמה עצמית עבורך וכל תכונה אחרת שתורמת לסייעת.
בנוסף, אם את דוברת שפות (רוסית או ספרדית למשל) צייני זאת בקורות החיים. לא רק בשל העבודה עם הילדים אלא דווקא בגלל הקשר עם ההורים, שלעיתים דוברים שפת אם זרה.
להלן קורות חיים לדוגמה שתוכלי להיעזר בהם.

 

 

התחל