notext

קורות חיים נהג

03-01-2018

קורות חיים לנהגאיך לכתוב קורות חיים לנהג?

מדובר במשימה לא פשוטה אז הנה כמה כללי אצבע שכדאי להקפיד עליהם.
למשל, בכתיבת קורות חיים לנהג זכרו לציין את סוג הרישיון שאתם מחזיקים בו, ותחת סעיף ההשכלה לכלול קורסים והכשרות שלקחתם (ובאלו שנים). במידה שאתם בעלי עבר תעבורתי נקי, הדגישו זאת בתמצית שכן זוהי עובדה העשויה לשדר למעסיק שאתם אמינים ואחראים. סוגיה כלל לא מובנית מאליה בענף שבו העובדים נמצאים מאחורי ההגה במרבית שעות היום (והלילה).

היה לך רישיון צבאי?

היות שרבים מגיעים למקצוע הנהיגה דרך תפקידים קודמים בצבא, בכל כתיבת קורות חיים מקצועית בתחום ניתן לפרט אודות השירות הצבאי. כלומר, כתבו איזה רישיון היה לכם, מה היה תפקידכם (נהג מבצעי, נהג בוס וכו’) ומה היו תחומי האחריות שלכם כחיילים/נגדים. בנוסף, בניסיון המקצועי הדגישו היקף עבודה וחלוקה במשרות שהועסקתם בהן, במיוחד אם פעלתם באזורים נרחבים, סיפקתם סחורה למגזר העסקי וכדומה.

אם יצא לכם לתפקד במשרה קודמת לא רק כנהגים אלא גם בפוזיציות ניהוליות (סדרן נהגים למשל), הדגישו את הנושא בכתיבת קורות חיים. מעסיקים רבים יעדיפו לקבל נהגים אשר מכירים את התנהלות התחום “משני צדי המתרס”. כעת, לפניכם ,תבנית קורות חיים שתוכלו להיעזר בו.

 

התחל