notext

הקשר בין קורות החיים שלכם לראיון העבודה

31-08-2018

ראיון עבודה הינו השלב השני בתהליך חיפוש עבודה והוא מגיע אחרי השלב הראשון שכולל כתיבת מסמך קורות חיים, סינון משרות רלוונטיות ושליחת המסמך שכתבתם אל המשרות המיועדות.

אף כי זה נשמע פשוט והגיוני, רבים מעידים כי הם שולחים עשרות מסמכי קורות חיים למשרות ספציפיות שסיננו בתהליך.

אבל מקבלים מעט מאוד פניות חזרה, אם בכלל, שמזמנות אותם אל ראיון העבודה.

הסיבות לתופעה רבות, החל מאי התאמה בין המופיע במסמך קורות החיים שלכם לבין דרישות המשרה כמובן, וכלה בסינונים של מערכות ממוחשבות שפוסלות את קורות החיים שלכם עוד לפני שהגיעו ל”עין אנושית”.

ובכל מקרה, לקורות החיים שלכם יש קשר הדוק לראיון העבודה שלכם בכלל ולזימון אליו בפרט.

איך לכתוב קורות חיים שיזמנו אתכם לראיון העבודה הנחשק?

ראשית, יש להקפיד על כתיבת קורות חיים מקצועית – מרבית האנשים כתבו או יכתבו בעצמם מסמך קורות חיים מתישהו במהלך הקריירה שלהם, אבל לא כולם ידעו או יודעים לכתוב את קורות החיים בצורה מקצועית.

איך עושים את זה נכון? נעזרים במדריכים לכתיבת קורות חיים.

,מאתרים ברשת דוגמאות לכתיבת קורות חיים או שפונים לבעלי מקצוע ונותנים להם לעשות עבורכם את העבודה.

שנית, בהמשך ישיר לעצה הראשונה, כאשר תחשפו אל כל אותן דוגמאות לקורות חיים, תבניות כתיבת קורות חיים או מדריכים מקצועיים שיכוונו אתכם, תסיקו כי על קורות החיים שלכם לכלול רק את הפרטים הרלוונטיים למשרה אליה אתם מתמיינים.

נכון מאוד, המשמעות היא שאם אתם מתמיינים למשרות מאותו ה”עולם” אך עם דרישות שונות, או למשרות מ”עולמות” שונים.

יכול שחלק מהפירוט במסמך קורות החיים שלכם לא רלוונטי לשתיהן.

ויהיה עליכם להסיר אותו ובעצם לייצר 2 מסמכי קורות חיים שונים, אחד לכל משרה.

אל תתעצלו, זה יכול להיות בדיוק ההבדל בין קבלת שיחת זימון לראיון עבודה לבין פסילת קורות החיים שלכם, בשל פירוט יתר שאינו רלוונטי, ומעבר למועמד הבא.

תפקיד קורות החיים שלכם בראיון העבודה

הבנתם נכון, תפקידם של קורות החיים שלכם לא מסתיים בעת קבלת שיחת הטלפון המזמנת אתכם לראיון. 

קורות החיים ששלחתם, ילוו אתכם ברוב המקרים גם במהלך ראיון העבודה עצמו.

מה זה אומר מבחינתכם?

שעליכם לעבור על מסמך קורות החייםשהגשתם למשרה, ולהתכונן בהתאם אליו לשאלות שיכול שהמראיין יציג בפניכם בעת הראיון.

למשל, אם פירטתם בקצרה על תפקיד כלשהו או קורס כלשהו שרלוונטי למשרה, סביר שהמראיין ירצה לשמוע מכם פרטים נוספים בנושא.

יהיה עליכם לדעת במהירות למה הוא מתכוון ולהשיב בהתאם.

התחל