notext

כיצד לתמצת את קורות החיים שלכם כדי שיהיו ענייניים ולא ארוכים מדי

17-04-2019

הזמן הממוצע שמקדיש מעסיק או מגייס לקריאת מסמך יחיד של קורות חיים הוא כחצי דקה..

כאשר מדובר בחברות ענק, המגייסות מדי יום מועמדים לעשרות משרות שונות, יקבלו קורות החיים שלכם אפילו פחות מכך.

אף אחד מהם לא מזלזל, חלילה, במועמדות שלכם או בזמן שהקדשתם לכתיבת קורות החיים שלכם, אך מבין המון ההצעות האחרות, הזמן דוחק ולכן אתם חייבים לבלוט.

ככל שקורות החיים שלכם יהיו ענייניים, מתומצתים ורלוונטיים יותר, כך יגדל הסיכוי שבאותה בחינה מהירה של הכתוב בהם, יזהה המעסיק או המגייס את מה שהוא רוצה לראות וישלוף אתכם מתוך מאות המועמדים האחרים.

קורות חיים שיהיו ארוכים ומפורטים מדי יעמיסו על הקורא אפילו מבלי שיהיה מודע לכך, יגרמו לו לרפרף על הכתוב בהן, לא להתרכז ולהשליך אותן הלאה.

כיצד לתמצת את קורות החיים שלכם כדי שיהיו ענייניים ולא ארוכים מדי

אמנות התמצות

אחד הכלים החשובים בלמידת אמנות התמצות של כתיבת קורות חיים, הוא קריאה של קורות חיים לדוגמא, וכמה שיותר.

הצצה במסך אחד או שניים של קורות חיים לדוגמא תותיר אתכם אולי עם יותר שאלות מתשובות.

ככל שתראו יותר קורות חיים, כך תיתקלו ביותר ויותר נתונים אשר קרובים לנתונים שלכם, ותוכלו להבין מהם כיצד גם אתם יכולים לתמצת.

ישנם מספר כללי אצבע שיכולים להנחות אתכם לקראת כתיבת קורות חיים בצורה עניינית ומתומצתת:

הבדילו בין העיקר לטפל.

לא כל היבט של התפקיד בו עסקתם הוא רלוונטי עבור המשרה הנוכחית אליה אתם פונים. למדו להשאיר בחוץ את מה שלא חשוב.

התאימו את קורות החיים למשרה.

האמנם עברתם על המון קורות חיים לדוגמא, אבל קורות החיים האישיות שלכם אינן פורמט קבוע שלא ניתן לזוז ממנו.

לכל משרה אליה תפנו עשויים להיות פרטים רלוונטיים יותר ופחות.

אין סיבה שלא תעברו על קורות החיים שלכם ותראו אם ישנם דברים שפשוט אינם חשובים.

הקפידו על ניסוח כללי.

נסו לחשוב על תיאור התפקידים בהם עסקתם כתיאור כללי של דרישות משרה, אשר יחסוך לכם מילים מיותרות וימנע מכם להתפזר.

הקפידו על פורמט מסודר של כתיבת קורות חיים.

כל אותם קורות חיים לדוגמא שקראתם ישמשו אתכם בהבנת הפורמט המסודר והברור ביותר, המחולק לנושאים ולסעיפים, כותרות והדגשות במקומות הרלוונטיים.

באופן כללי, קורות החיים שלכם צריכים להיות מסמך של עמוד אחד בלבד.

אל תבזבזו יותר משתי שורות על הפרטים האישיים שלכם על מנת להשאיר מספיק מקום לחלקים.

זכרו כיצד נראו כל אותם קורות חיים לדוגמא, במיוחד אלו שהיה לכם קל ונוח יותר לקרוא.

השתמשו בפורמט בו הם בנויים לשם כתיבת קורות חיים משלכם. המהותיים יותר של המסמך.

התחל